პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია, ლექცია 20 Mp3If loading takes too long, click on the loading icon.